RDS-stichting ©2003-2020   copyrightprotected by RDS

 

Wat ga jij straks kiezen als beroepsopleiding, verzorgen of in de bouw?

 

Het middelbaar beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de banen in de regio.

De politiek verandert de regels voor het beroepsonderwijs, zodat scholen sneller kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Nu zijn vakopleidingen vaak nog te veel eenheidsworst.

Veel bedrijven klagen al langer dat ze moeilijk personeel kunnen vinden omdat schoolverlaters niet de vaardigheden hebben die zij nodig hebben en ze ze zelf moesten bijscholen.  

MBO'ers gaan veel meer dan studenten in het hoger onderwijs aan de slag in de buurt.

Reden waarom MBO-scholen straks vier keer per jaar met werkgevers om de tafel gaan om te kijken of het keuze pakket moet worden aangepast.

Een student die de kappers opleiding volgt, kan in de ene stad meer baat hebben bij het keuzevak visagist of nagel styling dan die in een andere stad.

Een leerling op een transport school heeft in Rotterdam profijt van een keuzevak container vaart en wie een verpleegkunde-opleiding volgt moet in Friesland  Fries kunnen leren om met oudere patiënten te kunnen communiceren.

Studenten besteden straks zo'n 15 procent van hun beroepsopleiding aan de keuzevakken.

Scholen worden verplicht voldoende keuze aan te bieden, al dan niet in samenwerking met andere instellingen in de buurt. 

Bij de RDS pleiten wij vooral voor veel snuffel stages, rondkijken bij bedrijven, en bij kleine vakspecialisten of ondernemers en leren van wat de toekomst brengt.

Meedenken  met het kiezen van vakken pakketten en voorlichting bieden.

Onderwijs volgen is nuttig, maar moet wel een kans bieden om straks jaren plezier te hebben van de voorkennis die je opgedaan hebt op de

Middelbare school en de voortgezette opleiding.

Doorleren in de tijd dat je een baan hebt is dan altijd nog mogelijk, maar zo maak je een betere kans op een betaalde baan in de toekomst.”

Vooral in de bouw en in de zorg liggen de banen nu voor het oprapen, denk dus daar aan als je  een richting wil kiezen,  maak gebruik van de stage dagen.

Als je gaat stage lopen, heb je heel veel kans dat juist die  baas je straks na je diploma in dienst wil nemen, puur omdat hij jouw kwaliteiten al kent.

 

“De reden waarom mensen snel opgeven is omdat ze kijken hoe ver ze nog moeten, in plaats van te kijken hoe ver ze al zijn gekomen... “

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuwsbrieven.
Nieuwsblog.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.