RDS-stichting ©2003-2019  copyrightprotected by RDS

 

MBO sluit straks beter aan op werk in regio

 

 

Het middelbaar beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de banen in de regio.

Scholen moeten sneller inspelen op arbeidsmarktontwikkelingen, zoals 3D-printing of robotisering - Minister Bussemaker,

Vanaf augustus moeten mbo'ers een aantal vakken kiezen die de school in overleg met het bedrijfsleven in de regio aanbiedt.

Het gaat om zo'n 400 nieuwe vakken.

Zo gaan scholen in de grensstreek straks extra Duits aanbieden, zodat schoolverlaters ook over de grens aan de slag kunnen.

En bij de opleiding bouwkunde hebben leerlingen in het noorden meer behoefte aan kennis over hoe om te gaan met aardbevingen dan  die in het westen van het land.

“In een regio als Groningen ontwikkelt de arbeidsmarkt zich anders dan in Utrecht,'' zegt minister Bussemaker (Onderwijs).

,,Scholen moeten sneller inspelen op actuele arbeidsmarktontwikkelingen, zoals 3D-printing, robotisering of de groeiende technologie in de zorg.

Op die manier leiden we onze MBOers met de meest actuele kennis en vaardigheden op.''

Bussemaker verandert de regels voor het beroepsonderwijs, zodat scholen sneller kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Nu zijn vakopleidingen vaak nog te veel eenheidsworst.

Veel bedrijven klagen al langer dat ze moeilijk personeel kunnen vinden omdat schoolverlaters niet de vaardigheden hebben die zij nodig hebben en ze ze zelf moesten bijscholen.  Mbo'ers gaan veel meer dan studenten in het hoger onderwijs aan de slag in de buurt.

Reden waarom mbo-scholen straks vier keer per jaar met werkgevers om de tafel gaan om te kijken of het keuzepakket moet worden aangepast.

Een student die de kappersopleiding volgt, kan in de ene stad meer baat hebben bij het keuzevak 'visagie' of 'nagelstyling' dan die in een andere stad.

Een leerling op een transportschool heeft in Rotterdam profijt van een keuzevak containervaart en wie een verpleegkunde-opleiding volgt moet in Friesland

Fries kunnen leren om met oudere patiënten te kunnen communiceren.

Studenten besteden straks zo'n 15 procent van hun beroepsopleiding aan de keuzevakken.

Scholen worden verplicht voldoende keuze aan te bieden, al dan niet in samenwerking met andere instellingen in de buurt. 

Bij de RDS pleiten wij vooral voor veel snuffelstages, rondkijken bij bedrijven, en bij kleine vakspecialisten of ondernemers en leren van wat de toekomst brengt.

Meedenken  met het kiezen van vakkenpakketten en voorlichting bieden.

Onderwijs volgen is nuttig, maar moet wel een kans bieden om straks jaren plezier te hebben van de voorkennis die je opgedaan hebt op de

Middelbare school en de voortgezette opleiding.

Doorleren in de tijd dat je een baan hebt is dan altijd nog mogelijk, maar zo maak je een betere kans op een betaalde baan in de toekomst.”

 

“De reden waarom mensen snel opgeven is omdat ze kijken hoe ver ze nog moeten, in plaats van te kijken hoe ver ze al zijn gekomen... “

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuwsbrieven.
Nieuwsblog.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Techniek.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.