RDS-stichting ©2003-2021   copyrightprotected by RDS  

We zijn trots op ons werk!

 

Het sterkt ons in het vertrouwen dat we met onze creatieve aanpak, onvoorwaardelijke hulpverlening, innovatieve service en stimuleren in kansen klaarblijkelijk iets goed doen.

En wij ons onderscheiden in de maatschappij waar alles verloopt via het kastje naar de muur.

Bij ons komt men met een vraagstelling, en door onze interesse en inzet hebben we al een antwoord klaar, zodat we meteen adequaat in kunnen springen op de hulp vraag van de kansarme jongere.

Niet maanden lang zijn of haar verhaal rond vertellen, maar slechts een keer een emotioneel samenzijn en dan hebben we ons plan van aanpak al klaar.

Geen verkeerde timing, geen onnodig tijdverlies, geen onnodig verdriet door voortijdig uit het leven te stappen, geen struikelblokken in het onderwijs, maar kijken waar de schoen wringt, en dan het euvel compleet omzeilen.

 

We hebben het tegenwoordig zo makkelijk over regels, systemen, wetgeving en loslaten maar we hebben nog steeds met mensen te maken, individuen die inderdaad individueel behandeld dienen te worden.

En daar doen we het voor...of ze nu in de relationele, seksuele, opvoedende of psychische sfeer dreigen te ontsporen, ons doel is ze in een korte tijd weer het juiste pad op te sturen zonder te verdwalen in het grote boze regeltjes bos.

 

Dit vormt op termijn het juiste en stevige cement voor verdere groei.

 

Groei die we graag stimuleren, maar die nooit ten koste van onze vrijwilligers, partners, deelnemers en sponsoren mag gaan.

 

Zij verdienen de hoogste bonus, zonder hen was er geen RDS...We kunnen ze dan ook niet genoeg bedanken.

 

Bedankt voor het vertrouwen in de vrijwillige krachten achter de Roger Dions Stichting!    

 

Zij geven niet op...U toch ook niet?

Motivatie verslag

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuws.
Sporten.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.