RDS-stichting ©2003-2021   copyrightprotected by RDS  

 

Wat is eigenlijk Kansarm? 

 

We willen je dit graag uitleggen, in de vorm van een  aantal onderdelen: 

Woonwagenbewoners ook wel reizigers genoemd, vallen onder dezelfde categorie als de Reizigers,  Sinti en Roma en de kermis en circusmensen.

Allochtonen die hier niet geboren  zijn of hier wel zijn geboren maar opgevoed worden in een dubbele cultuur oftewel gevoelswereld.

Autochtonen met ouders die zelf  laag geschoold zijn, analfabeet zijn of gehandicapt zijn

Een ding hebben ze allemaal gemeen:

Ze zoeken erkenning, Ze zoeken steun, Ze zijn uniek, maar krijgen door vooroordelen geen kans om hun toekomst  en de toekomst van

hun kinderen te veranderen.

Of  zij worden weggepest uit onze maatschappij, omdat zij anders zijn.

Dan zijn er ook nog groepen mensen die kansarm zijn door hun denkvermogen en identiteit.

De gemeenschap denkt nog altijd in de vorm van huisje, boompje beestje oftewel een man, vrouw en kind.

Wat als je geboren bent in het lichaam van een vrouw maar je een man voelt, hoe kansarm ben je dan?

Wat als je niet op een ander geslacht valt dan je eigen, en je kan niet uit de kast komen,

dan ben je toch ook kansarm?

Wat als je zelf te uniek bent voor je omgeving, bijvoorbeeld als Emo, Gothica of  Rockabilly dan ben je

toch ook kansarm?

Wat als je familie een bepaalde religie aanhangt, die jou verhinderd zo te leven als je wil,ook dan ben je kansarm.

Wat als je geboren bent, met een handicap ben je dan ook kansarm?

Kansarm, wil eigenlijk zeggen dat je zelf alle wil hebt om iets goeds te doen, maar je eigenlijk onvoldoende kan of  mag presteren.

Kansrijk ben je als je je stigma van kansarm kan verwijderen uit je profiel.

Als je als mens uniek mag zijn in je omgeving, in de maatschappij en tussen je vrienden.

Ieder mens is uniek, anders hadden we vast wel dezelfde vingerafdruk of bloedgroep.

De mensheid  wil nu eenmaal graag deel uitmaken van de kudde, meelopen, dezelfde gedachten tentoonstellen.....Ja, sorry maar zo werkt het niet.

Mensen zijn uniek, denken niet gelijk, geloven niet hetzelfde en gedragen zich ook niet hetzelfde.

Het groepsverband,  je leven beleven  in een gezonde vorm, hun unieke manier van samenleven en zorgen, reizigers hebben bijvoorbeeld  hun

eigen way of life, en dit geldt natuurlijk voor al die verschillende, unieke mensen die gewend zijn om zo  in een bepaalde cultuurvorm samen te leven.

Mensen die een beperking hebben of ziek zijn, hebben ook een andere levensstijl dan gezonde mensen.

 

Wij laten iedereen in hun waarde, maar proberen wel om iedereen een kans te bieden om als uniek persoon toch kansrijk te worden.

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuws.
Sporten.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.