Onze doelstelling is: 

 

Om  jongeren uit met een kwetsbare en kansarme achtergrond een beter toekomstbeeld te kunnen aanbieden door middel van online activiteiten, advisering, begeleiding, scholing, ondersteuning en samenwerking.

Wij werken samen met diverse instanties en onze vrijwilligers zijn mensen die zelf een grote levenservaring hebben verkregen en zich kunnen profileren met het zelf beeld van deze jongeren en hun vakkennis geeft hen hierdoor de juiste hand vaten om deze jongeren te kunnen helpen in hun zoektocht naar hun betere zelf beeld.

 

Onze vrijwilligers werken zonder beloning, de enigste beloning die zij willen verdienen is de glimlach en de “boks” van een kansarme jongere die verandert in een kansrijke jongere  door hun toegewijde inzet  en doorzettingsvermogen.

Onze stichting draait op non-profit gronden, en jaarlijks wordt onze begroting volgens de governance code , de Integriteitscode en ons huishoudelijk regelement  beoordeeld op zorgvuldige omgang met  donaties en sponsor bedragen.

We hebben gemiddeld 4 keer per jaar een algemene bestuursvergadering, en zeker 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waarbij onze doelstelling wordt gecontroleerd op uitvoering van deze doelstellingen.

Wij zijn een non-profit stichting,  een niet-gouvernementele organisatie die  niet afhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

Over het algemeen werken wij bij de RDS aan het bevorderen van een kansrijke groei, gezondheid, werk, maatschappij of het bevorderen van de mensenrechten..en zijn wij afhankelijk  van Uw donaties, Uw  sponsoring en dragen ook onze jongeren hun steentje zelf bij om ervoor te zorgen dat wij elk jaar onze boekhouding correct af kunnen sluiten.

Iedere deelnemer wordt gehoord, om wat hij of zij is, we hanteren  “een niet van het kastje naar de muur mentaliteit”  en wordt gerund door gemotiveerde, geschoolde, ervaren

en betrokken vrijwilligers.

Zij krijgen professionele ondersteuning van een coördinator van RDS die hen op allerlei gebied de kneepjes van ons vak bijbrengt.

Elke vrijwilliger heeft een bepaald vakgebied, en wordt daar ook voor ingezet.

Wij  verzoeken een ieder  die via deze site onze acquisitie wil doen dit vooral te laten.

Zonde van Uw en onze tijd, we houden ons liever bezig met onze doelgroep.

 

Op onze site vindt U geen foto’s, namen van deelnemers, dit in verband met de  AVG wetgeving.

Wij beschermen onze deelnemers al vanaf 2006 op deze wijze, U vind ons niet op facebook, twitter of andere openbare, sociale media,  en houden wij  onze gegevens en bestanden  niet online,maar offline bij.

Ook slaan wij op deze site  geen cookies op, van bezoekers, we delen dit niet met derden, maar houden wel statistieken bij die anoniem bijgehouden worden.

 

“Samen staan we sterk, samen maken wij het verschil....”   

RDS-stichting ©2003-2021   copyrightprotected by RDS  

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuws.
Sporten.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.