RDS-stichting ©2003-2021   copyrightprotected by RDS  

Contactgegevens :

 

De Roger Dions Stichting wordt geleid door een Voorzitter, een Secretaris, Raad van Commissarissen, onze Beschermheer, en een Commissie van Aanbeveling en onze vrijwilligers.

De  Roger Dions Stichting  heeft geen eigen personeel in dienst.

De bestuurders  en de vrijwilligers ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding voor hun diensten.

Door deze aanpak is de stichting in staat om haar kosten bijzonder laag te houden.

Zo kunnen vrijwel alle middelen die beschikbaar komen geheel worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

In ons Privacy Protocol  mogen wij geen namen, foto’s, adressen en andere privacyschendende gegevens online publiceren, doch deze zijn wel bekend bij degene die dit behoren te weten.

 

Email adres RDS: rdsstichting@gmail.com

Email adres FG / Privacy officer  : rds.bestuur@gmail.com                                                                                                                                                                                                       

Wilt U telefonisch contact met de RDS dan kan dat via telefoonnummer  

+31-06-15155772  maar alleen tijdens kantooruren.

Als U ons niet telefonisch kan bereiken verzoeken wij U, ons een mail te sturen, of een sms.

We staan geregistreerd als stichting bij de Kamer van Koophandel  te Eindhoven onder nummer 17155120  op 15 April 2003.

 

Contact information

The Roger Dions Foundation does not have its own personnel and is lead by a chairman, a secretary and a Commisary board, commision  of aproval  and our volunteers.

The Board receive no remuneration and no expense allowance for their services.

Thanks to this approach, the foundation is able to keep its costs extremely low.

For example, virtually all resources that are available can be entirely spent on the objective of the foundation.

Our foundation has the SBBI status, and we may receive donations on an annual basis provided they are registered with our notary.

In our Privacy Protocol we may not publish names, photos, addresses and other privacy-infringing data online, but these are known to those who need to know this.

 

 

 

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Archief.
Nieuws.
Sporten.
Veiligonline.
Oren.
Kansarm.
Beroepskeuze.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.