RDS-stichting ©2003-2018  copyrightprotected by RDS

ACE-onderzoek

 

Wist U dat vroeg kinderlijk trauma ook gevolgen heeft voor de lichamelijke gezondheid van Uw kind?

Hierbij willen wij met U delen dat vroeg kinderlijk trauma niet alleen gevolgen heeft voor de hechting van Uw kind, maar ook voor de algehele gezondheid en zelfs voor de

kwaliteit van de rest van het leven van Uw kind.

Het is al langer bekend dat veel kinderen verkeerd worden gediagnosticeerd omdat hechtingsproblemen nog niet bekend genoeg zijn, zelfs niet bij professionals.

Daarom krijgen veel kinderen en volwassenen het label ADHD, PDD-NOS of ADD ‘ onterecht opgeplakt’.

Maar als je deze kinderen en volwassen uitgebreid zou gaan onderzoeken met behulp van een familie geschiedenis anamnese kom je er achter dat deze  kinderen

helemaal geen ADHD, PDD-NOS of ADD hebben.

Veel van deze kinderen en jong volwassen hebben een trauma opgelopen in de eerst jaren van hun leven.

Als je geen goede uitgebreide anamnese afneemt kunnen hechtingsproblemen makkelijk over het hoofd worden gezien, vooral als de oorzaken van de  verstoorde

hechting niet goed zichtbaar zijn of alweer een stuk verbeterd zijn.

In Amerika is een groot onderzoek gedaan, het ACE-onderzoek: The Adverse Childhood Experience  die onderzoek doen over de negatieve ervaringen uit de kindertijd,

waaruit is gebleken dat familie geschiedenis anamnese en de ACE-score veel verheldering brengen.

Het ACE-onderzoek is een van de grootste onderzoeken dat is uitgevoerd en waaruit blijkt dat negatieve ervaringen in de vroege jeugd grote gevolgen hebben voor het

verdere leven van een persoon. In dit onderzoek zijn meer dan 17.500 volwassenen onderzocht.

Er heeft een uitgebreide familie geschiedenis anamnese plaats gevonden waaruit ervaringen van mishandeling, extreme stress factoren, verwaarlozing, en familie

disfunctie naar boven kwamen.

Wat we nu doen is wachten tot onze kinderen puber of jong volwassenen worden en verkeerde keuzes gaan maken en wij hen daar dan vervolgens voor straffen.  

 

Dit is toch de omgekeerde wereld?

Tijdens dit ACE onderzoek werd er ook een MRI scan gemaakt van het brein.

Op deze MRI scans werd duidelijk dat er meetbare verschillen zijn in onder andere de werking van de amygdala  [dit is het stress centrum, het alarm knopje,  

van het brein]  bij veilig gehechte mensen en bij ge traumatiseerde mensen.

Dit alarm knopje staat bij onveilig gehechte kinderen en volwassen ‘verkeerd’ afgesteld.

Het knopje gaat bij het minste of geringste af.

Kinderen met een ‘verkeerd afgestelde’ amygdala ervaren dus de hele dag door een bepaalde mate van stress.

Als deze kinderen groter worden zijn ze zo gewend aan deze stress dat zij niet goed kunnen bepalen wanneer er gevaar dreigt of zoeken zij het gevaar  zelfs op

omdat zij dit als ‘normaal’ ervaren.

Prikkel zoekend gedrag wordt dit ook wel genoemd.

Meer weten  doe de ACE test en tel je score op, is deze positief  ga er dan mee naar je huisarts.

Meer lezen download de nieuwsbrief.

 

Start.
Doelstelling.
Activiteiten.
Contact.
Commissieleden.
Donatie.
Motivatie.
Historie.
Nieuwsbrieven.
Nieuwsblog.
Veiligonline.
ACE-onderzoek.
Oren.
Techniek.
Alcohol.
Pesten.
Vooroordelen.
Onderwijs.
Partners.